Politika privatnosti FAMA Food Service A.E.
Za FAMA Food Service A.E (u daljem tekstu: „KOMPANIJA“), poštovanje i zaštita vaših ličnih podataka je prioritet. Mi razumemo i ozbiljno shvatamo činjenicu da ste svesni značaja i zainteresovani za bezbednost vaših ličnih podatka.
Ova Politika privatnosti opisuje lične podatke koje Kompanija prikuplja za vas, kako koristimo i štitimo vaše lične podatke i vaše mogućnosti prilikom korišćenja tih podatka. Njegova svrha je da Vas obavesti o politici kompanije u vezi sa vašim ličnim podacima koje nam dajete, tako da znate svrhu naše obrade, kategorije primalaca i procedura koje možete pratiti kako biste zakonito ostvarivali svoja prava.
Mi prihvatamo da je zaštita ličnih podataka trajna odgovornost i stoga ćemo s vremena na vrieme ažurirati i prilagođavati ovu Politiku. U slučaju sumnje u pogledu termina ove Politike privatnosti, možete nas kontaktirati putem e-maila na: hr@fama.gr

 1. Koje lične podatke prikupljamo za vas?

1.1. Tokom vaše posete našoem sajtu, KOMPANIJA može prikupiti lične podatke:
1.2. Kada se prijavite za prijem biltena ili drugih promotivnih materijala: Vi nam dajete svoju e-adresu i ime vaše kompanije, što nam omogućava da personalizujemo naš direktan, ne-transakcijski kontakt sa vama.
1.3. Kada popunite obrazac za kontakt na adresi http://vvv.fama.gr/contact, dajete nam sledeće lične informacije: vaše ime, adresu, e-mail, telefonski broj.
1.4 Pružanje gore navedenih ličnih podataka ni u kom slučaju nije obavezno. Međutim, nepružanje podataka koji su označeni kao obavezni će sprečiti nameravanu upotrebu i pregledanje sajta. Nedostatak u pružanju drugih, neobaveznih, ličnih podataka nikako ne može uticati na pružanje naših usluga.

2. Kako sakupljamo vaše lične podatke?
Mi prikupljamo vaše lične podatke u sistuacijama kada popunite kontakt formular ili kada se pretplatite na naš bilten.

 1. Ko još prima vaše lične podatake?

Vaši lični podaci ne obrađuju treća lica osim onih sa kojima zajedno radimo i koji su neophodni ili vam olakšavaju pružanje naših usluga, ali uvek pod uslovima koji u potpunosti osiguravaju da vaši lični podaci ne prolaze kroz bilo kakvu nezakonitu obradu, u skladu sa gore navedenim odredbama. U okviru naših aktivnosti, mi koristimo usluge trećih lica koji pružaju usluge u naše ime. Obaveštavamo vas da su navedene kategorije korisnika vaših ličnih podataka obrađivači podataka za naš račun i stoga kao takvi ne obrađuju vaše podatke izvan gore navedenih namena. U svakom slučaju, naša Kompanija neće prodavati ili na drugi način preneti ili otkriti lične informacije za posetioce/korisnike svoje web stranice trećim stranama koje nisu navedene, bez saglasnosti posetilaca/korisnika, osim u slučaju primene relevantnih zakonskih naloga od strane nadležnih organa i vlasti.
U svim slučajevima je zabranjen neovlašćeni pristup našim ličnim podacima, uključujući i naše zaposlene.

 1. Zašto koristimo (procesuramo) Vaše lične podatke?

Kompanija prikuplja, održava i obrađuje samo lične podatke koji su minimalni i apsolutno neophodni za svrhu obrade.

 

Vaše lične podatke koristimo u sledeće svrhe:
4.1. Za direktne marketinške i/ili promotivne svrhe, kao što je učešće na takmičenjima ili e-poštama koje periodično šaljemo onima koji su se pretplatili na naš bilten. Svaki bilten daje primaocu mogućnost da izjavi da ne želi da dalje prima druge biltene od nas ili putem odjavljivanja ili putem e-maila na: hr@fama.gr

4.2. Za slučajeve u kojima se vaši lični podaci obrađuju u svrhe naših legitimnih interesa ili u svrhu usklađivanja sa nacionalnim i evropskim zakonima.

Top of Form

 1. Koliko dugo zadržavamo vaše lične podatke?

5.1. Mi ćemo održavati vaše lične podatke u periodu koji je neophodan za ispunjavanje naloga uz maksimalno zadovoljenje vaših potreba u vezi sa predmetnim nalogom.
5.2. U cilju direktnog marketinga/promocije, zadržaćemo vaše lične podatke u trajanju od tri (3) godine u kojima zadržavate sva prava prema važećim zakonima o privatnosti i navedeni su u tački 7 ove Politike. Ukoliko ne date svoje ponovno odobrenje za zadržavanje podataka nakon isteka tri godine, oni će biti izbrisani.
5.3. Naša kompanija može nastaviti sa čuvanjem vaših ličnih podataka duži vremenski period, ako je to neophodno radi zaštite svojih legitimnih interesa u vezi sa potencijalnom odgovornošću vezanom za pružanje usluge.

 1. Garancije koje dobijamo da zaštitimo vaše podatke

Kada nam pružite svoje lične podatke, mi preduzimamo korake kako bismo osigurali da se oni čuvaju i obrađuju bezbedno. Da bismo zaštitili vaše lične podatke, obavljamo adekvatne fizičke, tehničke i organizacione mere zaštite. Mi ažuriramo i kontrolišemo bezbednosnu tehnologiju koju koristimo na održivoj osnovi. Mi ograničavamo pristup vašim ličnim podacima samo na lica koja trebaju znati ove podatke kako bi vam pružili usluge koje želite. Osim toga, edukujemo sve zaposlene o važnosti poverljivosti i održavanju privatnosti i sigurnosti vaših ličnih podataka. Između ostalog, implementirali smo sledeće tehničke i organizacione mere i procedure za zaštitu vaših ličnih podataka od gubitka, izmene, promene ili izmene:
– pristup vašim ličnim podacima je ograničen na broj ovlašćenih lica za ove svrhe

– Informacioni sistemu koji se koristi za obradu podataka imaju pristup samo ovlašćena lica
– pristup ovim informacionim sistemima prati se kako bi se otkrili i sprečili neovlašćeni pristupi
– korišćenje informacionih sistema i programa za računare koji su instalirani na način koji minimizira upotrebu ličnih podataka i/ili podataka o autorizaciji korisnika;
– usvajanje pojedinačnih procedura za čuvanje ličnih podataka i za bezbedno brisanje/uništenje;

– periodična provera i deaktivacija neaktivnih računa

 1. Vaša prava
  Možete ostvariti sledeća prava u skladu sa uslovima i posebnim odredbama Uredbe (EU) 2016/679:
  7.1.1. Pravo na pristup vašim ličnim podacima, koje procesuiramo, kao i informacije o njihovoj obradi.
  7.1.2. Pravo na ispravljanje vaših ličnih podataka, odnosno prava na ispravljanje netačnih informacija.
  7.1.3. Pravo na prigovor na obradu vaših ličnih podataka kada postoji legitimni interes, uključujući pravo na prigovor na automatsku obradu vaših podataka i njihovu obradu u svrhu marketinga.
  7.1.4. Pravo na ograničavanje obrade vaših ličnih podataka, što podrazumeva zahtev za suspenziju, ako se dovodi u pitanje tačnost podataka, imate prigovore na njegovu obradu ili drugo, u odgovarajućem Grčkom ili Evropskom zakonodavstvu o zaštiti ličnih podataka .
  7.1.5. Pravo na primanje vaših ličnih podataka koje ste nam dali s vašom saglasnošću, tako da ih možete koristiti bilo gde drugde.
  7.1.6. Pravo na brisanje vaših ličnih podataka bez nepotrebnog odlaganja na vaš zahtev pod uslovima navedenim u važećem Grčkom i Evropskom zakonodavstvu o zaštiti ličnih podataka.
  7.1.7. Pravo povlačenja saglasnosti. U slučajevima kada obrađujemo vaše lične podatke na osnovu vaše saglasnosti, takođe imate pravo u bilo koje vreme da povučete vašu saglasnost ili promenite stepen saglasnosti koju ste dali bez uticaja na legitimitet obrade za period pre povlačenja saglasni iste.
  7.1.8. Pravo na informacije o kršenjima.

7.1.9. Pravo podnošenja pritužbe nadležnom Grčkom nezavisnom organu, konkretno Uprava za zaštitu podataka, u slučaju da se vaša obrada podataka obrađuje protivpravno (http://vvv.dpa.gr/).

 1. Prenos ličnih podataka izvan EU
  Lični podaci koje sakupljamo od vas se ne šalju ili obrađuju van Evropske unije.
 2. Koristite kolačiće – cookies
  Kolačići ili cookies su mali tekstualni fajlovi koji su sačuvani sa sajta u internet pretraživaču tokom naše navigacije, a zatim ih isti preuzima da bi ih prepoznao sledeći put kada posetite sajt. Međutim, kolačići nikada ne sadrže lične podatke koji bi mogli dozvoliti bilo kome da kontaktira posetioaca sajta, kao što su e-mail, itd.
  9.1 Tipovi kolačića. Kompanija može koristiti kolačiće sledećih tipova kako bi promovisala najbolju uslugu pretraživača na lokaciji, personalizaciju informacija i preferenci svakog pretraživača.
  A) Potrebni kolačići
  Ovo su kolačići koji su neophodni za pokretanje sajta. Bez kolačića, sajt ne može pravilno da funkcioniše. Za ovu kategoriju kolačića ne tražimo vašu specifičnu saglasnost.

   

  9.2 GOOGLE ANALITICS
  Ako ne želite da prikupljate podatke iz Google analitike, možete da preuzmete i instalirate program za odbranu Google analitike u pregledaču na sledećoj liniji: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

 3. Provera kolačića
  Možete da kontrolišete i/ili brišete kolačiće prema vašim željama. Takođe možete da izbrišete sve kolačiće na računaru (ili bilo koji uređaj koji se koristi za pretraživanje Interneta), kao i da podesite većinu web pregledača na način koji sprečava instaliranje kolačića.
  Međutim, u ovom slučaju, možda ćete morati sami prilagoditi određene postavke svaki put kada posetite web stranicu. Takođe brisanje kolačića možda neće dozvoliti rad na nekim uslugama.

   

  11. Prihvatite instalacione kolačiće
  Kolačići nemaju pristup podacima na hard disku vašeg računara ili kolačićima kreiranim na drugim sajtovima, a pri tome ne ugrožavaju vaš sistem.
  Međutim, možete promeniti funkcionalnost vašeg pretraživača tako da ne dozvoljava prihvatanje kolačića ili vas upozorava na upotrebu kolačića. Pretraživači vam omogućavaju da kontrolišete kolačiće uskladištene na tvrdom disku kroz podešavanja web pregledača. Više informacija o kolačićima, npr. da biste videli koji su kolačići postavljeni na vaš uređaj i kako ih upravljati ili obrisati, posetite http://vvv.allaboutcookies.org.

Mi koristimo kolačiće samo da bismo analizirali i poboljšali performanse naše web lokacije i personalizovaliii svoje iskustvo, pružajući vam informacije ili usluge u skladu sa vašim ličnim interesima ili potrebama.
Ako odlučite da ne prihvatate kolačiće, neke funkcije našeg sajta možda neće ispravno raditi.

Bottom of Form

 

Korišćeni kolačići na ovoj stranici
Privremeni i trajni kolačići
Možemo ih privremeno koristiti I oni postoje dok ne zatvorite pretraživač. Možemo da koristimo I trajne kolačiće koji se drže duže vreme.

Kolačići trećih strana
Naša stranica može omogućiti da se na našoj lokaciji instaliraju kolačići trećih lica. Ovi kolačići trećih strana nisu pod našom kontrolom. Za dalje informacije o tome kako ih koristiti, možete da posetite relevantnu stranicu treće strane za dodatne informacije. Detalji o bilo kom kolačićima treće strane će biti prikazani u donjoj tablici, ako ih ima.

Kolačići trećih lica korišćeni na ovoj lokaciji:
Ime kolačića: _ga, _gid
Domain: google.analitics.com
Funkcionalnost: Sa ovim kolačićima Google analitika prikuplja informacije o ponašanju posetilaca. Više informacija o tome kako da koristite ove kolačiće iz google-a potražite na sledećoj liniji: https://developers.google.com/analitics/devguides/collection/analiticsjs/cookie-usage

 1. Kako nas kontaktirati?
  Možete nas kontaktirati za bilo koje pitanje o obradi vaših ličnih podataka ili korišćenju kolačića od strane nas ili za ostvarivanje vaših prava koristeći naš online kontakt formular.

Kontakt detalji: FAMA Food Service SA, O.T. 33 Industrijska zona Sindos, Solun, Grčka 57022
Telefon: +30 2310 569570 Faks: +30 2310 569571 email: hr@fama.gr

 1. Informacije o publikaciji – promene i ažuriranja

Ova politika je poslednji put ažurirana 31.5.2013.
Mi zadržavamo sposobnost da modifikujemo i ažuriramo ovu Politiku, bilo u celosti ili delimično, u našoj isključivoj diskreciji i u bilo koje vreme. Svaka izmena ovoga će se primeniti čim je izmenjena Politika objavljujena na web lokaciji. Istovremeno, na našoj početnoj stranici će biti naznaka koja će označiti promenu. U svakom slučaju, ako prihvatite ovu Politiku i nastavite da koristite Sajt nakon što su izvršene izmene u skladu s gore navedenim, smatraće se da prihvatate ove izmene. Ako se ne slažete sa uslovima ove Politike koji se mogu modifikovati, bilo u celini ili delimično, morate prekinuti korišćenje Sajta. Periodično možemo poslati e-poštu da vas podseti na izmene i ažuriranja ove Politike, ali bi trebali često proveravati našu web stranicu kako biste ažurirali trenutnu i važeću Politiku privatnosti.
Sve izmene ove Politike će biti objavljene ovde.

Top of Form

 1. Intelektualna prava i prava intelektualne svojine
  „FAMA Food Service“, kao i „FAMA Global“, su zaštitni znaci „FAMA Food Service SA“. Autorska prava za materijale na ovoj web stranici pripadaju FAMA Food Service SA. Sva prava zadržana. Svi materijali su samo za nekomercijalnu ličnu upotrebu.
  Uslovi navodeni dole, kao i svi drugi zakoni ili propisi koji se odnose na web lokaciju, Internet ili World Wide Web, primenjuju se na sve korisnike Sajta.
  Ova stranica je kreirana za vašu ličnu zabavu, informisanje, obrazovanje i komunikaciju. Možete da koristite materijal koji se prikazuje na web lokaciji za nekomercijalnu, ličnu upotrebu, pod uslovom da se takođe pridržavate svih prava intelektualne i industrijske svojine u vezi s materijalom sadržanim na web lokaciji. Ne smete distribuirati, modifikovati, preneti, ponovo koristiti, objaviti ili koristiti Site u javne ili komercijalne svrhe bez pismenog odobrenja FAMA Food Service A.E.
  Vaš pristup i korišćenje Sajta podležu sledećim uslovima i svim važećim zakonima. Pristupanjem i pregledanjem Sajta prihvatate, bez ograničenja ili rezervisanja, Opšte uslove i sagalsni ste da neki drugi sporazumi između vas i FAMA Food Service A.E. prestaju da važe u odnosu na pitanja koja su regulisana ovim tekstom.

Opšti uslovi
Ovim prihvatite da je sve što vidite ili čitate na web sajtu autorsko pravo FAMA Food Service AE, osim ako nije drugačije naznačeno i ne može se koristiti na drugi način nego kao što je predviđeno ovim Uslovima ili uslovima ili u tekstu Sajta bez pismenog odobrenja FAMA Food Service AE. FAMA Food Service AE ne garantuje da upotreba materijala prezentiranih na web lokaciji neće narušiti prava trećih lica koja nisu u vlasništvu ili su nepovezana sa KOMPANIJOM.
Uprkos razumnim naporima FAMA Food Service A.E da uključi tačne i najnovije informacije na Sajtu, to ne garantuje tačnost takvih informacija. FAMA Food Service A.E ne preuzima odgovornost za bilo kakve greške ili propuste u sadržaju Sajta.
Vaša upotreba i pregledavanje Sajta je na sopstveni rizik. Niti FAMA Food Service SA, njegovi rukovodioci ili njegovi direktori, zaposleni, filijale, bilo koji od njegovih agenata, niti bilo koja druga strana koja je uključena u stvaranje, proizvodnju ili isporuku Sajta odgovorna je za svaku direktnu, posledičnu, slučajnu, indirektnu ili slučajnu štetu proisteklu iz vašeg pristupa ili korišćenja Sajta. Bez obzira na gore navedeno, sve sadržano na vašoj web lokaciji je BEZ BILO KAKVE GARANCIJE PRODAJE, IZRIČITE ILI PODRAZUMEVANE, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA BILO KOJE IMPLICIRANE PRODAJNE GARANCIJE, PRIMENJENE UZ ODREĐENU SVRHU ILI NEKRŠENJE. FAMA Food Service AE nije odgovoran za bilo kakvu štetu vašeg računara ili virusa koji mogu zaraziti vaš računar ili drugu imovinu za koju imate pristup za korišćenje Sajta, da biste preuzeli bilo koji materijal, podatke, tekst, slike, video zapise, ili audio sa Veb lokacije.
Svaka komunikacija ili materijal koji prenosite na Sajt putem e-pošte ili na drugi način će se tretirati kao ne-poverljivi i neće se smatrati vašom imovinom. Sve što objavite ili objavite pretvarate u imovinu FAMA Food Service A.E. ili njegove filijale i mogu se koristiti u bilo koju svrhu, u skladu sa zakonom. Pored toga, FAMA Food Service A.E je slobodan da koristi bilo koju ideju, know-how ili tehnike sadržane u bilo kojoj komunikaciji koju šaljete na Sajt za bilo koju svrhu. Kroz vašu upotrebu ovog Sajta, možete dostaviti i/ili FAMA Food Service A. Možete sakupljati ograničene informacije za bilo koju svrhu koja se smatra odgovarajućom.
Slike ljudi ili sajtova koji se pojavljuju na sajtu su ili u vlasništvu FAMA Food Service A.E ili se koriste pod njihovom dozvolom. Korišćenje ovih slika od strane vas ili bilo kog lica ovlašćenog od strane vas je zabranjeno, osim ako to nije posebno dopušteno ovim Opštim uslovima ili licencirano negde drugde na Sajtu.
Zaštitni znakovi, logotipi i oznake usluga (obično „zaštitni znakovi“) koji se pojavljuju na Sajtu su ili registrovani ili ne-deponovani žigovi FAMA Food Service A.E. i drugi. Ništa sadržano na Sajtu ne sme se tumačiti kao izričita ili prećutna licenca ili pravo korišćenja bilo kojeg njenog oblika ili bilo kojeg zaštitnog znaka prikazanog na Sajtu bez pismenog odobrenja FAMA Food Service SA ili trećih lica koja mogu biti vlasnici zaštićenih znakova koji se pojavljuju na Sajtu. Vaša upotreba zaštitnih znakova koji se pojavljuju na Sajtu ili bilo kojem drugom sadržaju, osim onih navedenih u ovim Opštim uslovima, strogo je zabranjena.
FAMA Food Service A. nije proverio niti jedan ili sve sajtove povezane sa Site-om i nije odgovoran za sadržaj bilo koje spoljašnje stranice ili bilo koje lokacije povezane sa Sajtom. Vaša veza sa Site-om, sa stranicama izvan ovog Sajta ili drugih Web lokacija je pod vašom odgovornošću i bez dozvole FAMA Food Service A.E.
Iako FAMA Food Service A. može s vremena na vreme pratiti ili pregledati diskusije, razgovore, poruke, emisije, oglasne table i tako dalje, FAMA Food Service AE nema nikakvu obavezu i ne preuzima nikakvu odgovornost ili odgovornost koja proizlazi iz sadržaj tih sajtova, greške, namerne i obične klevete, maltretiranje, uvrede, propuste, pogrešno predstavljanje, pornografiju, bogohuljenje, opasnost ili netačnosti sadržane u bilo kojoj informaciji. Zabranjeno je slanje ili slanje bilo kog ilegalnog, pretećeg, klevetničkog, uvredljivog, upaljivog, pornografskog ili bogohulnog materijala ili bilo kog materijala koji može predstavljati ili podstaknuti ponašanje koje se može smatrati krivičnim delom ili građanskom odgovornošću ili kršenjem bilo kog zakona na bilo koji drugi način.
FAMA Food Service A. U bilo koje vreme možete revidirati ove odredbe i uslove tako što ćete ažurirati ovu poruku. Vi ste u obavezi za takvu vrstu revizije.

Bottom of Form